Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου 2012

Κυπριακές παραδόσεις για τον Άγιο Γεώργιο και άλλους θαυματουργούς αγίουςΟ Άγιος Γεώργιος ο Δρακοντοκτόνος
 Στην Κύπρο όπου πολλές παραδόσεις του λαού της έχουν απομείνει- μακρινή επιβίωση από την ελληνοχριστιανική παλαιότητα- τις νιώθουμε σα να σκεπάζονται από ένα πέπλο μυστηριακής γοητίας, θεοί και δόμονες, άγιοι, άγγελοι και παγανά συνωθούνται, μέσα στη λαϊκή φαντασία, σ΄ένα πολύμορφο σύμπλεγμα και ζουν όλα μαζί κοντά στον άνθρωπο, διαφεντεύοντας τη σκέψη του και τη θρησκευτική του συναισθηματικότητα. Οι βοσκοί των βουνών και τα βοσκαρούδια, λ.χ., όταν προσφέρουν τα μαλλιά του άρρωστου κοπαδιού των στον Άγιο Αμπέλη- τον ποιμενικό προστάτη τους που βρίσκεται στις σπηλιές της Πάφου και που θυμίζει τον αρχαίο Πάνα που κατοικούσε στα σπήλαια- πιστεύουν πως τον έχουν πάντα πιστό συμπαραστάτη και φίλο.

Ο Γεώργιος Παπασημάκης για την Ορθοδοξία

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου