Τρίτη, 23 Απριλίου 2013

ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΥΛΟΣ: «ΚΑΠΟΙΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΥΝ ΛΥΣΣΑΛΕΑ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ»!


  
Εγκύκλιος για το Ἅγιο Όρος.
Ἀδελφοί μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητοί

Ἐπιστρέφοντας ἀπό τό Ἅγιον Ὄρος, ὅπου εἶχα τήν μεγάλη χαρά νά παρευρεθῶ κατά τήν Ἑορτήν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, εἰς τήν Πανήγυριν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπαιδίου, ἐπιθυμῶ νά κοινοποιήσω στήν ἀγάπη σας, τήν μοναδική ἐμπειρία καί τήν αἰσθητή παρουσία τῆς Θεοτόκου, κατά τήν Ἁγιορείτικη αὐτή Πανήγυρι.
Κατά τήν Ἁγιορείτικη Τάξη, ἡ Ἀγρυπνία ἄρχισε στίς 7.00 τό ἀπόγευμα τῆς παραμονῆς καί ὁλοκληρώθηκε στίς 12.00 τό μεσημέρι τῆς Κυριακῆς χωρίς διακοπή. Μιά διαρκής ροή ἀκολουθιῶν, ὅπου ξακουστοί καλλιφωνότατοι μοναχοί, ἀπέδιδαν ἄριστα τούς ὕμνους τῆς Ἑορτῆς. Τό Καθολικό της Μονῆς, ἦταν κατάμεστο ἀπό τούς προσκυνητές, οἱ ὁποῖοι μέ ἀπόλυτη σιωπή καί κατάνυξη, προσεύχονταν στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο. Μικρά παιδιά καί ἡλικιωμένοι Γέροντες, ἔστεκαν ὅλοι ὄρθιοι, ἐνῶ κατά τή Θεία Λειτουργία, οἱ περισσότεροι ἀπό τούς χριστιανούς μετέλαβαν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων.

Οἱ προσκυνητές πού ξεπερνοῦσαν τούς 700, προερχόμενοι ἀπό διάφορες χῶρες (συνήντησα πιστούς ἀπό Ρωσία, Γερμανία, Ρουμανία, Ἰταλία, Βουλγαρία, Κύπρο, Γεωργία καί Σερβία), φιλοξενήθηκαν ἀκόμη καί στά κελιά τῶν μοναχῶν. Οἱ μοναχοί, τήν λιγοστή ὥρα πού ξεκουράστηκαν, κοιμήθηκαν κατάχαμα στούς χώρους τῶν Παρεκκλησίων. Ὁ Ἡγούμενος τῆς Μονῆς ὁ Γέρων Ἐφραίμ, ὁ ὁποῖος ἔχαιρε τοῦ μεγάλου σεβασμοῦ τῶν προσκυνητῶν, μαζί μέ τούς ἑπτά Πνευματικούς τῆς Μονῆς, δέχθηκαν ἐπί ὧρες, τήν ἐξομολόγηση δεκάδων πιστῶν.
Κατά τήν ταπεινή γνώμη μου, ὅλα τά παραπάνω φανερώνουν περίτρανα, ὅτι οἱ Ὀρθόδοξοι χριστιανοί ἔχουν βαθειά μέσα στήν καρδιά τους, τήν πίστη πρός τόν Θεό, τήν ἀγάπη πρός τήν Κυρία Θεοτόκο καί τόν σεβασμό πρός τά Θεῖα. Ἀποδεικνύουν ἐπίσης, ὅτι ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος, προστατεύει ὡς φιλόστοργη Μάνα, τήν Ἱερά Μονή Βατοπαιδίου καί τήν Ἀδελφότητα τῶν ἑκατόν τριάντα μοναχῶν της.
Δέν εἶναι λοιπόν περίεργο τό γεγονός, ὅτι ὁ μισόκαλος διάβολος πολεμᾶ λυσσαλέα, τό ἐπιτελούμενο ἔργο τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων. Περίεργο εἶναι, ὅτι ἡ Ἑλληνική Πολιτεία καί ἰδιαιτέρως κάποιοι πολιτικοί, διαρκῶς προκαλοῦν προβλήματα στήν ὁμαλή λειτουργία τῶν Ἀθωνικῶν Ἱερῶν Μονῶν, ὅπως γιά παράδειγμα, μέ τή βούλησή τους, νά ἐπιβληθεῖ σ΄ Αὐτές, ἐξοντωτική φορολογία.
Ὅλους αὐτούς τούς πολιτικούς, καί ὅλους ὅσους μέ θράσος, μέ ἀναίδεια καί μέ λυκοφιλία πλησιάζουν τό Ἅγιον Ὄρος, τούς παρακαλῶ νά ἀνέβουν ὡς τό Περιβόλι της Παναγίας, δίχως προκατάληψη καί χωρίς ἰδιοτέλεια, γιά νά διαπιστώσουν ἀπό κοντά, τό τεράστιο πνευματικό καί κοινωνικό ἔργο, τό ὁποῖον ἐπιτελοῦν οἱ Μονές, κάτω ἀπό τήν σκέπη καί τήν προστασία τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.
Ἐπικαλούμενος τίς ἀπροσμάχητες Θεομητορικές εὐχές Της, εὔχομαι σέ ὅλους σας, καλό ὑπόλοιπο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, κατανυκτική Μεγάλη Ἑβδομάδα καί Καλήν Ἀνάστασιν.

Ὁ Ἐπίσκοπός Σας

† Ὁ Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης καί Βάρης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο Γεώργιος Παπασημάκης για την Ορθοδοξία

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου