Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου
Να αναφέρει κανείς τις λεηλασίες εκκλησιών από τους σταυρωτές – Σταυροφόρους της Ρωμιοσύνης; Την ανίερη κλοπή της αφαίρεσης πολυτίμων λίθων από τα Άγια δισκοπότηρα; Τα Ιερά άμφια των Ορθοδόξων Ιερέων που τα τοποθετούσαν στις ράχες των αλόγων; Τις πάμπολλες κλοπές Ιερών λειψάνων και Αγίων εικόνων; Την λεηλασία των Αγίων Τραπεζών τις οποίες κατατεμάχισαν; Τα καλύμματα των Αγίων Τραπεζών, τα οποία κατέκλεψαν;